จีนกำลังแย่คิบโตไป

ตอนนี้ผมลังแก้อยู่ให้ที่ทำของจีนอยู่แก้ไว้เลยคับ