ฉันสามารถเหรียนคืนได้ใหม

ฉันไม่ได้โอนมันถอนอัตโนมัติฉันชื้อเหรียนมามันส่งไปเองโดยที่ฉันไม่ได้กดส่งใปที่อยู่นี้TKfM8rFrtiXBYHG8oyZMXqdchvxNBFHV86ฉันสามารถเอาคืนได้มัย