เมื่อไหร่นะถึงจะได้เงินไตรมาสแรกคอยมากว่า3เดือยแล้วใครก็ได้ช่วยผมทีมีวิธีที่เรียบง่ายสำหรับแลกเปลี่ย

ไม่ใช่ว่าผมไม่ชอบนะผมชอบรายได้ดีมากแต่ปัญหามีอยู่ว่าแฟนกำลังจะทิ้งผมไปเพราะเรื่องรถที่ไม่ได้ชำระและด้วยการที่ผมลาออกจากงานประจำเพื่อใช้เวลาส่วนใหญ่กับการพัฒนาโครงสร้างทางเศรษฐกิจมันเลยทำให้ผมเคลียดเพราะเงินรายได้ผมยังไม่ได้รับผ่านช่องทางบัญชีธนาคารตามที่ตกลงกันไว้เบื้องต้นคุณรํ้ไหมว่าการที่ไม่มีเงินถูกแฟนตราหน้าว่าคนขีเกียจไม่ทำงานทำการทั้งๆที่ผมแทบไม่ได้พักเลย

With Google translate the question become: “When it comes to earning the first three quarters, then anyone can help me with a simple way to exchange. I do not like the way I like it, but the problem is that the fans are leaving me because of the unpaid car and by the time I leave the routine to spend most of my time developing the structure. I do not know how to do it, but I do not know how to use it. But the water that I could not rest.”

That’s an interesting question

2 Likes

Hi @jakkon1981boonmark,

Thanks for participating!

We take our Code of Conduct very seriously and want to help ensure that everyone has a good experience free of antagonism and harassment. Unfortunately, we don’t currently have moderators for languages other than English. What this means is that, until that changes, we need to ask that everyone use English here in the GitHub Community Forum when posting. We’ll be locking any posts in languages other than English for now, including this one.

Thanks for meeting us halfway :grinning:

1 Like