ผมคิดว่า

คิดว่า projectนี้ ไม่จำเป็นต้องเน้นจุดประสงของผมหรอก แล้วgithub andทีมงานgithubทุกคนคิดว่าโปรเจคนี้ทำอย่างไรให้เกิดผลประโยชน์และประสิทธิภาพต่อองกรณ์githubมากที่สุด ก็อยากให้ทำได้เลยครับ หลายๆคนหลายๆความคิด ผมว่ามันน่าจะดีกว่า

The forum only allows English language

1 Like

Hi ,

Thanks for participating!

We take our Code of Conduct very seriously and want to help ensure that everyone has a good experience free of antagonism and harassment. Unfortunately, we don’t currently have moderators for languages other than English. What this means is that, until that changes, we need to ask that everyone use English here in the GitHub Community Forum when posting. We’ll be locking any posts in languages other than English for now, including this one.

Thanks for meeting us halfway :grinning:

1 Like