ทำอย่างไรจะสร้างโฟลเดอร์ใหม่ในไฟล์สคริพเดิมของเราได้

ผมต้องการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ในไฟล์สคริพที่มีโฟลเดอร์อยู่แล้วจาก2เป็น3
หรืออีกวิธี คือดึงโฟลเดอร์มาทั้งโฟลเดอร์จากที่เก็บข้อมูลโทรศัพย์ หรือจากแหล่งอื่น
ผมจะสามารถทำเช่นนั้นได้อย่างไร ใน github
โปรดให้ความเข้าใจผมหน่อย
ขอบคุณ

Thanks for participating!

We take our Code of Conduct very seriously and want to help ensure that everyone has a good experience free of antagonism and harassment. Unfortunately, we don’t currently have moderators for languages other than English. What this means is that, until that changes, we need to ask that everyone use English here in the GitHub Community Forum when posting. We’ll be locking any posts in languages other than English for now, including this one.

Thanks for meeting us halfway!